برگزاری هفته خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه صنعتی شیراز

هفته خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه صنعتی شیراز از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۹ لغایت سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ برگزار گردید.طی این هفته برنامه های متنوع و موفقی نظیر اردوهای گردشگری دختران و پسران، بازدید از رصد خانه، سینما، کارگاه سلامت و بهداشت، کارگاه پیشگیری از اعتیاد، نمایشگاه عکس و... انجام شد..   مراسم افتتاحیه در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲ مشتمل بر برنامه های سخنرانی، تئاتر طنز، مسابقات، موسیقی، اجرای دوبله و... برگزار شد. هفته خوابگاه ها با مراسم اختتامیه در روز سه شنبه موخ ۹۷/۲/۲۵ با اهداء جوایز به برگزیدگان اتاق نمونه و مسابقات ورزشی به همراه برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد به پایان رسید.