برگزاری کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.این کارگاه با حضور دانشجویان و دعوت از رئیس اداره پیشگیری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۹۷/۲/۲۵ در سالن دکتر طاهری دانشگاه و مصادف با اختتامیه هفته خوابگاه های دانشجویی، برگزار گردید.در این برنامه جناب سرگرد سلامی انواع مواد مخدر و آسیب های هر کدام و منبع و مبدأ اعتیاد به آنها را تشریح نمودند. همچنین به سوالات دانشجویان در این رابطه پاسخ و در انتها نمونه های از اقلام مواد مخدر را به شرکت کنندگان نشان دادند.کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در ادامه کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه و به همت امور فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.