قابل توجه متقاضیان مصاحبه دوره دکتری رشته برق دانشگاه صنعتی شیراز

قابل توجه متقاضیان مصاحبه دوره دکتری رشته برق دانشگاه صنعتی شیراز

بدینوسیله به اطلاع می رساند که مهلت ارسال مدارک تا آخر وقت روز یکشنبه ۱۳ خرداد تمدید گردید.