اطلاعیه مصاحبه مجدد متقاضیان دکتری آنالیز ریاضی با آزمون

از متقاضیان دکتری با آزمون رشته ریاضی محض گرایش آنالیز که موفق به حضور در جلسه مورخ ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه ۹۷ نشده اند خواهشمند است در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ جهت مصاحبه به دانشکده مراجعه نمایند.

 

*لطفاً قبل از مراجعه جهت هماهنگی از زمان مصاحبه با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۷۱۳-۳۷۲۶۱۳۹۲