کسب رتبه ۴ آزمون کارشناسی‌ارشد رشته مطالعات زنان سال ۱۳۹۷ توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی شیراز

خانم نگار شاه وار دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز با کسب تراز ۸۷۹۰ رتبه ۴ کشوریِ آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۹۷را در رشته مطالعات زنان به دست آورده است. این موفقیت را به ایشان، ریاست محترم دانشگاه و نیز اعضای هیات علمی دانشگاه بویژه اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز تبریک می گوییم.لازم به ذکر است که گروه مهندسی صنایع با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال ۱۳۹۱، تاکنون سه دوره فارغ التحصیل داشته است که بر اساس آمار قریب ۵۰ درصد از این فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد در بهترین دانشگاه های کشور پذیرفته شده اند.