کسب رتبه ۱ آزمون کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی صنایع سال ۱۳۹۷ توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی شیراز