کسب رتبه ۱ آزمون کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی صنایع سال ۱۳۹۷ توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی شیراز

آقای علی  کوزه گران دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شیراز با کسب تراز ۹۶۸۵ رتبه ۱ کشوریِ آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۳۹۷ را در رشته مهندسی صنایع به دست آورده است. این موفقیت را به ایشان، ریاست محترم دانشگاه و نیز اعضای هیات علمی دانشگاه بویژه اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز تبریک می گوییم.لازم به ذکر است که گروه مهندسی صنایع با پذیرش دانشجوی کارشناسی از سال ۱۳۹۱، تاکنون سه دوره فارغ التحصیل داشته است که بر اساس آمار قریب ۵۰ درصد از این فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد در بهترین دانشگاه های کشور پذیرفته شده اند