اعلام زمان مصاحبه دکتری با آزمون سال ۹۷ رشته مهندسی عمران جهت غایبین

زمان جلسه مصاحبه با متقاضیان دوره دکتری با آزمون سال ۹۷ رشته مهندسی عمران در گرایش های زلزله و ژئوتکنیک که در دور اول مصاحبه غایب بوده اند روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰ تعیین گردیده است.