برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه در تابستان ۱۳۹۷

ضیافت اندیشه اعضای محترم هیأت علمی در تابستان سال جاری طی روزهای ۱۱ الی ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید.عنوان نشست "تاریخ علم و تمدن اسلامی(سطح ۲)" و مدرس محترم آن آقای دکتر قائدان دانشیار رشته تاریخ و تمدن دانشگاه تهران- دانشکده الهیات بوده­اند.. موضوعات مطروحه در این جلسه دستاوردهای علمی مسلمانان در علوم مختلف از جمله علوم عقلی شامل فلسفه، ریاضیات، نجوم، پزشکی، مکانیک، فیزیک و شیمی مورد بررسی و توصیف قرار گرفت.. همچنین علل و عوامل شکوفایی تمدن اسلامی در قرون طلایی این تمدن بررسی شد.