قبولی ۴۴ درصد از دانش آموختگان کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر کشور

تا کنون سه دوره از دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز فارغ التحصیل شده اند.. در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ رتبه های ۱ و ۴ و همچنین سه رتبه دو رقمی رشته مهندسی صنایع متعلق به دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شیراز بوده است.آمار ثبت شده نشانگر  پذیرش ۴۴ درصد فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه صنعتی شیراز، در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه­های معتبر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شیراز و یزد، است.