نمایشگاه عکس و پوستر عاشورایی

همزمان با دهه اول محرم، نمایشگاه عکس و پوستر عاشورایی از طرف امور فرهنگی دانشگاه  به مدت دو هفته در قسمت های مختلف دانشگاه برگزار گردید.این نمایشگاه گلچینی از عکس و پوستر های برگزیده در سوگواری های عاشورایی با محوریت عاشورا است که به بیان روایتی از این واقعه می پردازد.