برگزاری اردوی جشنواره انار ارسنجان و بازدید از تخت جمشید

اردوی فرهنگی – تفریحی ارسنجان (جشنواره انار ) و بازدید از  آثار تاریخی تخت جمشید با حضور حدود۴۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شیراز  در تاریخ پنج شنبه  (۰۱/۰۹/۹۷) به همت امور فرهنگی دانشگاه ( واحد کانونهای فرهنگی و هنری –کانون آفاق ) با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان برگزار گردید .
از دیگر برنامه های جانبی این اردو بازدید از مکان تاریخی بام ارسنجان و قنات ارسنجان  می باشد.