مراسم هفته پژوهش با حضور اعضای هیات علمی و مسوولین دانشگاه برگزار شد

مراسم هفته پژوهش با حضور اعضاء هیأت علمی  و مسوولین دانشگاه دوشنبه  ۱۹ آذرماه  در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.
در این مراسم  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  گزارشی از عملکرد  و دستاوردهای پژوهشی یکسال گذشته دانشگاه ارائه نمود و پس از آن  رییس دانشگاه  با اشاره به اهمیت و جایگاه پژوهش در دانشگاه و توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و نقش آفرینی آنان در عرصه های داخلی و بین المللی از تلاش های صورت گرفته  قدردانی نمود.
اعضاء هیات علمی  حاضر در جلسه  نیز به ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء و اثربخشی بیشتر فعالیت های پژوهشی  در دانشگاه پرداختند. این مراسم باقدردانی از اعضای برگزیده پژوهشی دانشگاه به پایان رسید.