بازدید ریاست محترم دانشگاه از حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

رئیس محترم دانشگاه صنعتی شیراز در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۵ از بخشهای مختلف حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی بازدید فرمودند. در این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، جناب آقای دکتر علویان مهر از اداره تربیت بدنی، خوابگاه دختران و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه دیدن کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت ها و مشکلات حوزه قرار گرفتند.

همچنین، در جلسه ای که با حضورهمکاران حوزه دانشجویی و فرهنگی برگزار شد، مسائل و مشکلات این حوزه بطور مستقیم با ریاست محترم دانشگاه مطرح و پیشنهادهایی جهت بهبود کار ارائه گردید.