نشست مشترک دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه لامرد و منطقه اقتصادی انرژی بر لامرد

به منظور آشنایی و بهره مندی از توانمندی های دانشگاه های استان فارس و صنایع مستقر در منطقه اقتصادی انرژی بر لامرد، جلسه ای با حضور مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه لامرد، منطقه اقتصادی لامرد و مشاور استاندار فارس در صنایع نفت و گاز و همچنین نماینده گروه صنعتی فراسان در سالن کنفرانس دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید. دکتر روزگار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز، ضمن خوش آمد گویی به مهمانان محترم در خصوص تاریخچه، افتخارات و توانمندی های علمی دانشگاه سخنانی ایراد کردند. در ادامه دکتر حقانی ریاست دانشگاه لامرد، دکتر عربی مشاور استاندار در صنایع نفت و گاز و مهندس شهیدی مدیر منطقه اقتصادی انرژی بر لامرد و مهندس بهمن پور نماینده گروه صنعتی فراسان در خصوص بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه سخنانی مطرح کردند. همچنین در این جلسه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های صنعتی شیراز و لامرد حضور داشتند.