میلاد حضرت زهرا(س)

چیزی انگار از آیه های متراکم انسان- انسانی بزرگ، انسانی کامل- آنگونه در تو رسوخ کرده بود تا زمینیان "زن" را با نامی دیگر و به اسطوره های دیگر گون بخوانند.

شب هنگام، که ریگهای بیابان، هنوز بیگناهی دخترکان  زنده به گور شده را شیون می زدند و تاریکنای سیاه چادرها از بردگی مدام زن حکایتها داشتند، از روشنای سینه، انسانی کامل برآمدی تا آنچه را زمین گم کرده بود، از نعمت راستین انسانیت در کوثر چشمان تو بیابد.

میلاد با سعادت بانوی دو عالم و دخت نبی مکرم اسلام(ص) و روز زن تبریک و تهنیت باد

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز