انتصاب دکتر محمد مهدی علویان مهر به سمت ریاست دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطاعات، طی حکمی دکتر محمد مهدی علویان مهر را به سمت ریاست دانشگاه صنعتی شیراز منصوب کردند.

در بخشی از این حکم آمده است :

" با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه صنعتی شیراز منصوب می شوید."

 دکتر محمد مهدی علویان مهر عضو هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز و دارای مرتبه علمی استادی است. وی پیش از این رئیس دانشگاه فنی حرفه ای استان فارس بود.

دکتر محمد مهدی علویان مهر در سال های گذشته نیز در  سمت های معاونت اداری مالی دانشگاه صنعتی شیراز، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه فعالیت نموده است.

از دیگر مسئولیت های وی می توان به مشاور رئیس در امور برنامه بودجه و توسعه دانشگاه فنی حرفه ای کشور اشاره نمود.