نشست هم اندیشی اساتید با موضوع سبک زندگی

دفتر هم اندیشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شیراز در راستای معرفت افزایی اساتید محترم دانشگاه کارگاهی تحت عنوان سبک زندگی(مهارتهای ارتباط با همسر) برگزار نمود. دراین کارگاه که توسط دکتر جمشیدی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ارائه شد موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  1. راهکارهای افزایش صمیمیت
  2. مدلیته زن و شوهر و زبان عشق
  3. ارتباط کلامی و غیر کلامی در خانواده
  4. تعرض و اختلاف بین همسر