برگزاری مسابقه دانشجویی راز جدول

مسابقه راز جدول به همت گروه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی و با همکاری امور فرهنگی دانشگاه در روز جمعه ۹۷/۱۲/۱۰ برگزار گردید. در این مسابقه که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از دانشجویان انجام شد، دانشجویان در قالب گروه های سه نفره به رقابت و حل جداول مختلف پرداختند و در نهایت به گروه های اول، دوم و سوم جوایز نقدی به ترتیب  سیصد، دویست و بیست و پنج و صدو پنجاه هزار تومان تقدیم شد.