میلاد با سعادت امام علی(ع) و روز پدر مبارک باد

یا علی، ای ترنم طرب انگیز مناجات عارفان

ای در چشم یتیمان همه شوق

ای در سفره فقیران همه نان

و بر لبان اندوهناک بی کسان همه لبخند

میلاد تو

لحظه رویش گل و نور عشق است

شمیم رویش شوق در دل هستی

 

.میلاد با سعادت اولین اختر تابناک آسمان ولایت و روز بزرگداشت مقام پدر بر همگان مبارک باد

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز