دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس نظام رتبه بندی تایمز رتبه ۱۳۸ دانشگاه های قاره آسیا را کسب کرد

دکتر اکبر رهیده مشاور رئیس دانشگاه و مدیر گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ضمن اعلام این خبر، عنوان کردند دانشگاه صنعتی شیراز بر اساس رتبه بندی کیفی نظام بین المللی تایمز دارای رتبه ۴ کشور می باشد. ایشان ضمن ارزشمند توصیف کردن کسب این جایگاه، این موفقیت را به تمام اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تبریک گفته و از تلاشهای انجام شده در کسب این موفقیت تقدیر کردند.