مراسم گرامیداشت روز استاد در دانشگاه صنعتی شیراز

به مناسبت بزرگداشت روز معلم و تقدیر از مقام ارزشمند استاد جلسه ای با حضور اساتید دانشگاه و هیات رئیسه و اساتید باز نشسته در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید

دکتر علویان مهر رئیس دانشگاه در این مراسم ضمن تبریک این روز و بزرگداشت مقام استاد، در خصوص توجه ویژه به آموزش و مهارت آموزی  دانشجویان مطالبی را عنوان کردند. ایشان اشاره ای به سیستم آموزشی کشور داشتند و عنوان نمودند این سیستم نیازمند اصلاح و بازنگری می باشد که جز با تلاش و پی گیری اساتید این مهم میسر نمی باشد.

دکتر مقدسی استاد بازنشسته و ریاست سابق دانشگاه نیز در جمع اساتید سخنانی ایراد نمودند و برای  اساتید و سایر دانشگاهیان آرزوی موفقیت و بهروزی کردند. ایشان همچنین ارتباط  مفید و موثردانشگاه و صنعت و مهارت آموزی و کارآموزی دانشجویان را بسیار مهم توصیف کردند وخواستار توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان به این مهم شدند.

در ادامه دکتر امامی معاون آموزشی دانشگاه که این جلسه به همت این معاونت برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضرین و گرامیداشت مقام والای استاد در خصوص مسایل آموزشی دانشگاه مطالبی بیان داشتند و گزارشی از نشست معاونین آموزشی دانشگاه های کشور جهت استماع حضار بیان کردند. در ادامه دکتر مهدی پور مدیر امور آموزشی دانشگاه گزارش مفصلی از نشست مدیران آموزش کل کشور ارایه دادند.

ریاست دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز ضمن بزرگداشت مقام استاد سخنانی در خصوص توجه به رشد دیگر ابعاد زندگی دانشجویان بیان نمودند.

تقدیر از اساتید بازنشسته و اساتید نمونه دانشگاه پایان بخش این مراسم بود.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز