حضور رییس دانشگاه صنعتی و اقتصاد بوداپست مجارستان در دانشگاه صنعتی شیراز

همزمان با حضور هیاتی از دانشگاه های کشور مجارستان در شیراز، پروفسور یانوش یوژا  سرپرست تیم مذکور و رئیس دانشگاه صنعتی و اقتصاد بوداپست مجارستان از بخشهای مختلف دانشگاه صنعتی شیراز بازدید کردند. در این بازدید ایشان را چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه همراهی کردند و در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی موجود توضیحات لازم را ارائه دادند. رئیس دانشگاه صنعتی و اقتصاد بوداپست پس از بازدید و آشنایی با قسمتهای مختلف دانشگاه، در دفتر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند. در این دیدار دکتر علویان مهر رئیس دانشگاه ضمن خوشامدگویی به ایشان، دانشگاه صنعتی شیراز را دانشگاهی تاثیرگذار در دانشگاههای ایران برشمردند و جایگاه دانشگاه را برای ایشان تشریح کردند. دکتر علویان مهر همچنین خواستار برقراری روابط علمی فیمابین دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه های کشور مجارستان شدند.