برگزاری بازارچه خیریه در دانشگاه صنعتی شیراز

بازارچه خیریه توسط گروه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیرازدر تاریخ  یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۸به مدت ۳ روز برگزار گردید.

در این بازارچه دانشجویان در ۱۰ غرفه انواع مواد غذایی، صنایع دستی، آثار هنری، گل وگیاه و ... را ارائه نمودند. شایان ذکر است تمام در آمد حاصل از بازارچه صرف امور خیریه و کمک به سیل زدگان می گردد.