برگزاری اردوی فرهنگی –تفریحی به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

با فرارسیدن  هفته خوابگاههای دانشجویی؛ اردوی فرهنگی- تفریحی قلات با حضوردانشجویان پسر در روزپنج شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۲توسط کانون گردشگری( واحد کانونهای فرهنگی و هنری )برگزار گردید. در این اردو دانشجویان از طبیعت دیدنی و زیبای قلات دیدن نمودند وپس از صرف ناهار وگذراندن یک روز شاد و مفرح به دانشگاه بازگشتند.