نمایشگاه قرآن و هنر

بدین وسیله به اطلاع می رساند، نمایشگاه گزیده آثار سومین جشنواره قرآن وهنردانشجویان سراسر کشور همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از طرف امور فرهنگی به مدت یک هفته در ساختمان مدیریت دانشگاه برقرارمی باشد، لذا از علاقمندان جهت بازدید دعوت بعمل می آید.