قرار گرفتن نام دکتر جهانمیری در کتاب مشاهیر جهان

نام جناب آقای دکتر محسن جهانمیری در کتاب مشاهیر جهان ( (marquis who’s who قرار گرفت و همچنین ایشان موفق به دریافت جایزه یک عمر تلاش گردیدند.

موفقیت روز افزون ایشان را از خدای منان خواستاریم.