تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان مقطع دکتری دانشکده شیمی

قابل توجه کلیه متقاضیان محترم

مهلت ثبت نام متقاضیان مقطع دکتری دانشکده شیمی تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۳ ساعت ۱۲ تمدید گردید.