اطلاعیه انواع وامهای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به مشخص شدن ساز و کار وام های جدید نظیر وام ضروری مناطق سیل زده و نیز اعلام شرایط و زمانبندی وام های دانشجویی، فایل های زیر جهت اطلاع بیشتر دانشجویان ارائه می گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایید.

بخشنامه صندوق رفاه

اطلاعیه وام

جهت دریافت فرم حوادث غیر مترقبه به اداره رفاه دانشجویی مراجعه کنید.