عید سعید فطر مبارکباد.

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

عید سعید فطر بر تمام مسلمانان جهان مبارکباد.