حضور نمایندگان دانشگاهی از کشورهای مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در دانشگاه صنعتی شیراز

هیاتی متشکل از نمایندگان دانشگاه های مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه به منظور آشنایی با توانمندی های علمی و فنی دانشگاه صنعتی شیراز در این دانشگاه حضور یافتند. در این دیدار رییس دانشگاه صنعتی شیراز ضمن خوشامد گویی به مهمانان اشاره ای به توانمندی های دانشگاه داشتند و ماموریت مهم این دانشکاه را ارتباط با صنایع مختلف کشور و رفع معضلات آنها عنوان کردند. دکتر علویان مهر همچنین خواستار ارتباط بیشتر این دانشگاه و دانشگاههای کشورهای مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در خصوص تبادل استاد و دانشجو و مراودات علمی بیشتر شدند.

در این دیدار نمایندگان دانشگاههای ذکر شده مطالبی در خصوص دانشگاههای کشور خود و نحوه تعامل با دانشگاه صنعتی شیراز بیان کردند و در خصوص راهکارهای ارتباطات علمی بحث و تبادل نظر کردند.