امضای تفاهم نامه همکاری های علمی با دانشگاه USM کشور مالزی

با حضور نماینده دانشگاه USM کشور مالزی در دانشگاه صنعتی شیراز تفاهم نمامه همکاری های علمی با دانشگاه صنعتی شیراز امضاء و مبادله شد. در این مراسم خانم دکتر اسماء اسماعیل به نمایندگی از دانشگاه USM و دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز پس از جلسه ای در محل دانشگاه صنعتی شیراز این تفاهم نامه را که در خصوص تبادل استاد و دانشجو و دیگر همکاری های علمی تنظیم شده بود، امضاء و مبادله نمودند.طرفین ضمن ابراز خرسندی از امضاء این تفاهم نامه خواستار همکاری های بیشتر در زمینه های مختلف علمی شدند.