اطلاعیه در خصوص تکمیل ظرفیت مصاحبه باآزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شیراز- سال ۱۳۹۸