کسب رتبه ۲۰۰-۱۵۱ در بین دانشگاه های جوان دنیا توسط دانشگاه صنعتی شیراز

بر اساس اعلام پایگاه نظام رتبه بندی بین المللی تایمز، دانشگاه صنعتی شیراز، جایگاه ۲۰۰-۱۵۱ را در بین دانشگاه های جوان دنیا در ۲۰۱۹ کسب نمود.