اعلام زمان و شرایط ورود اطلاعات دانشجویان در سایت سینا بنیاد نخبگان

اعلام زمان و شرایط ورود اطلاعات دانشجویان در سایت سینا بنیاد نخبگان

برای مشاهده اینجا را کلیک کنید

اطلاعیه شماره ۱