دیدار رییس دانشگاه صنعتی شیراز، جناب آقای دکتر علویان مهر با وزیر علوم کشور عمان

 به منظور گسترش روابط علمی و بین المللی، دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه در صدر هیاتی دانشگاهی به کشور عمان سفر نمودند. در این سفر سه روزه علمی، دیدار با وزیر علوم کشور عمان جهت پی گیری راه اندازی شاخه دانشگاه صنعتی شیراز در کشور عمان و دیدار با ریاست دانشگاه ملی عمان جهت عقد تفاهم نامه ی همکاری های علمی و فنی و تبادل دانشجو و استاد، از برنامه های ایشان بود.