نشست صمیمی ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی با کارکنان دانشگاه

ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر علویان مهر به همراه معاونت اداری و مالی دانشگاه، جناب اقای دکتر خلیفه در یک فضای صمیمی با کارکنان محترم دانشگاه، به بحث و گقتگو در خصوص مسائل مربوط به کارکنان پرداختند.