میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت مبارکباد

السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت