عقد قرارداد همکاری های علمی و فنی بین دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه خصوصی جنوب عراق

قرارداد همکاری های علمی و فنی و تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه خصوصی جنوب عراق به امضای نمایندگان دانشگاههای مذکور رسید.

پیرو بازدید رییس دانشگاه صنعتی شیراز و هیات همراه  از دانشگاه های استان بصره کشور عراق و عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک، رییس دانشگاه خصوصی جنوب عراق در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافت و از نزدیک با توانمندی ها و امکانات دانشگاه صنعتی شیراز آشنا شد و پس از دیدار با هیات رییسه دانشگاه و بحث و تبادل نظر با یکدیگر، طرفین جهت امضای قرارداد در محل سالن جلسات حضور یافتند. در این مراسم دکتر علویان مهر رییس دانشگاه صنعتی شیراز و دکتر عبدالهادی الحسانی رییس دانشگاه خصوصی جنوب عراق این قرارداد را امضا و مبادله نمودند و جهت همکاری های بیشتر و بهتر در آینده نزدیک اظهار امیدواری نمودند.