دیدار رییس دانشگاه صنعتی شیراز با رییس دانشگاه ملی عمان

رییس دانشگاه صنعتی شیراز در صدر هیاتی دانشگاهی جهت بررسی راه های همکاری علمی بین المللی به کشور عمان سفر کردند. در این سفر یکی از برنامه ای ایشان ملاقات با رییس دانشگاه ملی عمان بود. در این دیدار طرفین در خصوص نحوه همکاری های علمی دو دانشگاه در آینده نزدیک بحث و تبادل نظر کردند.