دیدار مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و مدیر عامل هلدینگ عطار با رییس دانشگاه

در راستای تعاملات دانشگاه و صنعت، در تاریخ سوم شهریور ماه آقای مهندس سهرابی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و آقای دکتر فرمانی مدیر عامل هلدینگ عطار و هیات همراه، در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند. در این دیدار دکتر محمد مهدی علویان مهر ریاست دانشگاه، ضمن خوشامدگویی به مهمانان، جایگاه علمی،امکانات و توانمندی های دانشگاه را برای مهمانان تشریح کردند. در این دیدار که جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز حضور داشتند در خصوص نحوه تعاملات دانشگاه و صنایع میزبان بحث و تبادل نظر گردید.