انتصاب دکتر اکبر رهیده به سمت معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز طی حکمی دکتر اکبر رهیده را به سمت معاونت آموزشی دانشگاه منصوب نمودند. دکتر اکبر رهیده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز می باشند و پیش از این در سمتهای مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه، مدیرهمکاری های علمی و بین المللی و مدیریت روابط عموی دانشگاه خدمات ارزنده ای را به جامعه دانشگاه صنعتی شیراز ارائه نموده اند.

همچین ریاست دانشگاه در حکمی جداگانه از خدمات شایسته دکتر فرزین امامی معاونت پیشین آموزشی دانشگاه تقدیر بعمل آوردند.