حضور هیاتی از دانشگاه فرات الاوسط کشور عراق در دانشگاه صنعتی شیراز

حضور هیاتی از دانشگاه فرات الاوسط کشور عراق در دانشگاه صنعتی شیراز

در راستای تعاملات علمی وبین المللی، هیاتی از دانشگاه فرات الاوسط کشور عراق در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند. در این دیدار مهمانان عراقی ضمن بازدید از مجموعه مهارتی امیر کبیر و آزمایشگاه های مختلف دانشگاه طی جلسه ای با حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی به بحث وتبادل نظر پرداختند. در این نشست دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، جزئیاتی از توانمندی های علمی و افتخارات دانشگاه را برای مهمانان تشریح کردند. ایشان ضمن اشاره به ماموریت و چشم انداز دانشگاه، ارتباط با دانشگاه های سایر کشورها به کشور عراق و ارائه خدمات علمی و مشاوره ای به صنایع مختلف را از اولویت های این دانشگاه برشمردند و خواستار تعامل هر بیشتر با دانشگاه فرات الاوسط شدند. همچنین دیگر اعضای هیات علمی نیز به بیان توانمندی های فنی حوزه کاری و علمی واحد خویش پرداختند.

دکتر مظفر رئیس دانشگاه فرات الاوسط که به همراه چند تن از معاونین خود در این جلسه حضور داشتند، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و استقبال از همکاری ها و تعاملات دو دانشگاه، خواستار توسعه روابط با دانشگاه صنعتی شیراز شدند و تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه صنعتی شیراز از دیگر خواسته های ایشان بود.