انعقاد قرارداد همکاری دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه فرات الاوسط کشور عراق

در راستای توسعه همکاری های علمی و بین المللی، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه فرات الاوسط کشورعراق قرارداد همکاری در زمینه تبادل دانشجو و استاد امضاء و مبادله کردند.
در تاریخ هفتم شهریور ماه ۱۳۹۸ هیاتی از دانشگاه فرات الاوسط شامل ریاست دانشگاه و تنی چند از معاونین و اعضای هیات علمی این دانشگاه، در دانشگاه صنعتی شیراز حضور یافتند. این هیات ضمن بازدید از مجموعه کارآفرینی و مهارتی امیرکبیر وابسته به دانشگاه صنعتی شیراز و همچنین مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی شیراز، در جلسه ای با ریاست دانشگاه صنعتی شیراز به همراه هیات رئیسه و تعدادی از اعضای هیات علمی این دانشگاه حضور یافتند. در این جلسه ضمن خوشامد گویی به مهمانان، توانمندی های دانشگاه صنعتی تشریح گردید.
دکتر علویان مهر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز ماموریت و چشم انداز این دانشگاه را در زمره دانشگاههای نسل سوم به عنوان دانشگاه کارآفرین برشمردند و ارتباط با دانشگاههای کشورهای دیگر به خصوص کشور عراق و ارتباط با صنایع داخلی و خارجی جهت پر رنگ کردن ارتباط صنعت و دانشگاه را از اولویت های این دانشگاه عنوان کردند.
ریاست دانشگاه فرات الاوسط نیز ضمن استقبال از همکاری آن دانشگاه با دانشگاه صنعتی شیراز آمادگی خود را جهت اعزام دانشجو به دانشگاه صنعتی شیراز و برگزاری دوره های مشترک با این دانشگاه را اعلام نمودند.
در همین راستا و در پایان این سفر قرارداد اعزام دانشجو به دانشگاه صنعتی شیراز و برگزاری دوره های مشترک برای دانشحویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی شیراز به امضای طرفین رسید ودر آینده نزدیک این دوره ها در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شیراز