شهادت سرور و سالار شهیدان تسلیت باد

این حسین کیست که دلها همه دیوانه اوست

این چه شمعی ست که جانها همه پروانه اوست