اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان میهمانی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸