دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه بندی جدید تایمز(۲۰۲۰) جایگاه سال گذشته را حفظ کرد

دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه بندی جدید تایمز(۲۰۲۰) جایگاه سال گذشته را حفظ کرد

بر اساس اعلام رسمی وبگاه تایمز، دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه بندی جدید این سایت در سال ۲۰۲۰، همانند سال گذشته در جایگاه ۸۰۰-۶۰۱ بین المللی قرار گرفت.