آیین بزرگداشت روز حافظ در دانشگاه صنعتی شیراز

ویژه برنامه بزرگداشت روز حافظ با حضور مسئولین، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده برق و به همت امور فرهنگی دانشگاه(کانون هنر دختران و پسران) برگزار گردید. سخنران این برنامه آقای دکتر علیان بودند که در خصوص "هوش عاشقانه از منظر حافظ" به سخنرانی پرداختند.

این برنامه که همراه با بازدید از مجموعه حافظیه بود مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.