سالروز حماسه ۱۳ آبان گرامی باد.

روز ۱۳آبان كه در تقويم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، به عنوان روز مبارزه با استكبار جهاني نام گذاري شده، نقطه ي عطفي در تاريخ پرافتخار ايران عزيز اسلامي است. تبعيد امام خميني (ره) به تركيه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، قتل عام دانش آموزان مبارز در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ كه در لبيك به فرمان رهبر فقيد انقلاب، بر طاغوت زمان خروشيدند و بالاخره تسخير لانه ي جاسوسي آمريكا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به همت دانشجويان شجاع پيرو خط امام (ره)، كه به تعبير معمار كبير انقلاب اسلامي، انقلاب دوم ناميده شد.
اين هر سه رويداد مهم كه نقش مؤثري در انقلاب اسلامي داشتند، هماره يادآور خرد، بينش و فعاليت هاي حماسه ساز و غرورآفرين دانش آموزان و دانشجويان عزيز كشور است كه فرياد استكبار ستيزي ايرانيان را در صحنه هاي بين المللي طنين انداز كردند.
اكنون در چهارمين دهه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، پيام ها و درس هاي فراوان مجموعه رويدادهاي اين روز تاريخي، براي نسل حاضر و نسل هاي آينده بيش از پيش شايان توجه است. چكيده ي اين پيام ها ضرورت هوشياري در برابر توطئه ها و هجمه هاي دشمنان، به ويژه لزوم هوشمندي نسل جوان و خودباوري و اتكا به نفس آنان در جهت نيل به پيشرفت و اقتدار كشور است؛ چراكه به يقين فرداي اين انقلاب به دستان آن ها رقم خواهد خورد و البته يقين داريم كه با هوش و خردمندي، خلاقيت و نوآوري و درك و بينش اين عزيزان بهترين ها براي انقلاب و ايران عزيز اسلامي رقم خواهد خورد.