برگزاری سمینار درآمدی بر دانشگاه حکمت بنیان

دانشگاه از دیر باز نهاد بنیادین خلق و توسعه معانی، مفاهیم و الگوها در جوامع و تمدن انسانی بوده است. در این سمینار ابتدا در تاریخ و الکوهای هزار ساله نهاد دانشگاه بحث گردید و سپس بنیادی برای تحقق دانشگاه مطلوب با عنوان دانشگاه حکمت بنیان معرفی گردید. همچنین سخنران این سمینار، جناب آقای دکتر مهدی فاتح راد، عضو هیات علمی پژوهشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف به موضوع حکمت و ابعاد انسانی آن پرداخت و از منظر عملیاتی و کلان نمونه های در حال انجام را تبیین نمود.

شایان ذکر است این سمینار مورد استقبال چشگیر اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه قرار گرفت