تشکیل جلسه مجمع مشورتی توسعه استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز

با توجه به عضویت ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر علویان مهر در شورای مشورتی توسعه استان، این شورا در تاریخ ۱۸ آبان ماه در این دانشگاه تشکیل جلسه داد. دکتر علویان مهر ضمن خوشامدگویی به مهمانان، خلاصه ای از فعالیتها و پیشرفتهای علمی و فنی دانشگاه را برای حضار تشریح نمودند. در این نشست حاضرین به نقش اساسی دانشگاه در توسعه همه جانبه استان اذعان نمودند و خواستار ارتباط هر چه بیشتر و بهتر دانشگاه با صنایع استان شدند و ارتباط اصولی دانشگاه با صنایع استان و کشور را بسیار مهم ارزیابی کردند. آقایان جمشیدی، سمیع پور، رحیمی، شلتوک کار، کامیاب، عنایت، ابراهیمی، رضایی و فتحی در این نشست حضور داشتند و در مباحث مختلف تبادل نظر نمودند.